Usługi

Kancelaria oferuje usługi prawne na rzecz podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, udziela pisemnych i ustnych porad prawnych, reprezentuje klientów przed sądami, sporządza i opiniuje umowy. 


W związku z działalnością Kancelarii preferujemy stałe umowy w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych. 


Praktyka Kancelarii obejmuje zakres zagadnień dotyczących:

 

Odszkodowania - Kancelaria reprezentuje swoich Klientów na etapie zgłoszenia szkody, w toku postępowania likwidacyjnego oraz w procesie sądowym. Kancelaria pomaga w uzyskaniu odszkodowania z tytułu szkody na osobie, błędu medycznego, śmierci osoby bliskiej, szkód komunikacyjnych oraz majątkowych.

 

Prawo ubezpieczeń - Kancelaria prowadzi procesy sądowe w sprawach majątkowych i życiowych.

 

Prawo nieruchomości - Kancelaria wspiera wspólnoty mieszkaniowe w zakresie spraw związanych z nieruchomością. Kancelaria reprezentuje Klientów w sporach m.in. z tytułu rękojmi za wady nieruchomości, odszkodowawcze, zaległych czynszy, zawartych umów najmu. 

 

Prawo cywilne - Kancelaria reprezentuje Klienta m.in. w sporze wynikającym z zawartych umów, zaciągniętych kredytów, niespłaconych wierzytelności. 

 

Prawo rodzinne i spadkowe - Kancelaria prowadzi dla swoich Klientów m.in. sprawy rozwodowe, alimentacyjne, sprawy o stwierdzenie nabycia praw do spadku, o dział spadku.

 

Prawo handlowe - Kancelaria doradza m.in. w przedmiocie formy prawnej prowadzonej działalności, reprezentuje Klientów w sporach między przedsiębiorcami, dochodzi należności od członków zarządu spółek w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego. 

 

Kancelaria stosuje wynagrodzenie uzależnione od rezultatu, zwłaszcza przy windykacji i dochodzeniu odszkodowań. Ponadto stosuje rozliczenie ryczałtowe ustalane z góry za podjętą czynność oraz rozliczenie według stawki godzinowej.

featured project

Prawo nieruchomości

Prawo nieruchomości

Czytaj więcej
Prawo nieruchomości
featured project

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Czytaj więcej
Prawo cywilne
featured project

Prawo rodzinne i spadkowe

Prawo rodzinne i spadkowe

Czytaj więcej
Prawo rodzinne i spadkowe
featured project

Prawo handlowe

Prawo handlowe

Czytaj więcej
Prawo handlowe

Walczymy w sprawach naszych klientów

Zadzwoń pod numer 602 662 379 w pilnych sytuacjach