Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Sołtysiak - Aktuaalności - Służebność przesyłu i stosowne wynagrodzenie
Strona główna > Aktualności > Służebność przesyłu i stosowne wynagrodzenie

17.11.2018 13:50

Służebność przesyłu i stosowne wynagrodzenie

Jeśli jesteś właścicielem działki, przez które przebiegają linie energetyczne lub na których znajdują się inne urządzenia energetyczne powstałe przed rokiem 1990 – możesz ubiegać się o ustanowienie służebności przesyłu i stosowne wynagrodzenie.

Jeśli jesteś właścicielem działki, przez które przebiegają linie energetyczne lub na których znajdują się inne urządzenia energetyczne powstałe przed rokiem 1990 – możesz ubiegać się o ustanowienie służebności przesyłu i stosowne wynagrodzenie.

Według niedawno podjętej uchwały przez Sąd Najwyższy, nabycie przez przedsiębiorstwo państwowe tj. przez poprzednika obecnego zakładu energetycznego, własności urządzeń na nieruchomościach należących do Skarbu Państwa nie spowodowało automatycznie uzyskania przez to przedsiębiorstwo z mocy prawa służebności gruntowej.

Należy pamiętać, że podstawowymi możliwościami powstania takowej służebności jest umowa albo orzeczenie sądowe. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest nabycie tego prawa przez zasiedzenie, które trzeba odpowiednio udowodnić a każdy Sąd indywidualnie rozpatruje sprawy dot. zasiedzenia tego rodzaju. Nie istnieje automatyzm w tym zakresie i każdy przypadek wymaga oceny i zbadania wszelkich okoliczności faktycznych.

Niniejsza uchwała Sądu Najwyższego jest de facto powrotem do stanu z połowy 2016 r. Przedsiębiorstwa energetyczne dalej będą mogły występować do sądów o stwierdzenie zasiedzenia służebności gruntowej, a korzystne dla nich orzeczenia będą zamykać drogę właścicielom nieruchomości do domagania się ustanowienia służebności przesyłu i zapłaty wynagrodzenia.
Sądy nie orzekną jednak automatycznie o istnieniu służebności gruntowej w przypadku nabycia przez przedsiębiorstwo państwowe - na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 1991 r. Nr 2, poz. 6) - własności urządzeń przesyłowych posadowionych na nieruchomościach należących ówcześnie do Skarbu Państwa.

Walczymy w sprawach naszych klientów

Zadzwoń pod numer 602 662 379 w pilnych sytuacjach