Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Sołtysiak - Aktuaalności - Mały ZUS - przedsiębiorco musisz się śpieszyć
Strona główna > Aktualności > Mały ZUS - przedsiębiorco musisz się śpieszyć

03.01.2019 11:06

Mały ZUS - przedsiębiorco musisz się śpieszyć

Z początkiem roku 2019 weszło w życie nowe udogodnienie dla małych firm. Mały ZUS umożliwia opłacanie składki na ubezpieczenia społeczne uzależnione od przychodów. Chęć skorzystania z tego rozwiązania w 2019 r. przedsiębiorcy muszą zgłosić do 8 stycznia 2019 r. Pozostało niewiele czasu!

Mały ZUS dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych oraz których roczne przychody z prowadzonej działalności gospodarczej nie przekraczają 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (63 tys. złotych w 2018 r.).

 

Uwaga! Nie masz możliwości skorzystania z małego ZUS-u, jeśli w poprzednim roku:

-prowadziłeś działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, tj. podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni;

-rozliczałeś się w formie karty podatkowej i korzystałeś ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT. Warunki te musisz spełniać łącznie;

-podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej);

-spełniasz warunki do opłacania „preferencyjnych składek”, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia;

-wykonujesz dla byłego bądź obecnego pracodawcy to co robiłeś dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

 

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne możesz opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Aby skorzystać z udogodnienia, należy przekazać do ZUS:

-wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli kontynuujesz prowadzenie działalności prowadzonej w 2018 r.

-zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo - jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu - zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Jeżeli kontynuujesz prowadzenie działalności dokumenty do ZUS należy złożyć do 8 stycznia 2019r.

Wysokość kwoty, od której opłacasz składki ma wpływ na wysokość przysługujących Ci świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Walczymy w sprawach naszych klientów

Zadzwoń pod numer 602 662 379 w pilnych sytuacjach